آنیلآنیل، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 17 روز سن داره

خاطرات آنیل

بازی با موجهای دریا

12 مرداد 96 مهمون داشتیم؛ بابا بزرگ و آنا و عمو و عمه و ... .آنیل جون هم بالطبع خیلی خوشحال بود و با آیناز بازی می کرد و سرگرم بود. 13 مرداد رفتیم آستارا و آنیل جون که همیشه از رفتن به دریا واهمه داشت این سری به آیناز نگاه کرد دل و جرات گرفت و با هم نشستن لب دریا و با موجها بازی کردن         ...
23 مرداد 1396
1