خاطرات آنیل

خواب های رنگارنگ آنیل

امروز 26 مهر 97. ساعت 7 صبحه. خونه آقا جونیم. آنیل خانم نصف شب منو بیدار کرد و گفت: مامان! یه چیزی بگم بهت؟! گفتم بگو عزیزم، آنیل هم گفت مامان عمو پورنگ راست میگه ها تو اون شعر میوه ها می خونه میوه پر از خاصیته!!!!!!         ...
26 مهر 1397
1