خاطرات آنیل

تجدید خاطرات

آنیل عزیزم، هفته ی پیش 12 بهمن 96، خونه ی یکی از دوستهای دوره ی لیسانس دانشگاهم دعوت بودیم. باورمون نمی شد بعد این همه مدت باز همدیگر رو می دیدیم. من و سارا و فرانک و مهری و پونه. آنیل و آراز و آرال و مهدیار و دانیال و آرتا و وانیا . واقعا روز خوبی بود و آنیل هم از دیدن بچه ها و مخصوصا آرال و دانیال خیلی شاد شد.  
18 بهمن 1396
1