آنیلآنیل، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 17 روز سن داره

خاطرات آنیل

نزدیک بهار 96

آنیل عزیزم، ناز دخترکم،  کودکیت را دوست دارم.... کودکیت را بی حساب می خواهم، گوشه ی دلم قهقه بزن، جیغ بکش، گریه کن، لوس شو، بچگی کن،... کودکیت را بی حساب می خواهم و در پناهش  جوانیم را....                                                          آنیل عزیزم این نقاشی کفشدوزک رو تو سن سه سال و سه ماه و سه روزگیت کشیدی...           5 اسفند ماه 9...
14 اسفند 1395
1